Autor: Michał Sokołowski Koordynator Polskiej Grupy Osuszającej

Z upływem czasu hydroizolacje zarówno pionowe jak i poziome ulegają korozji. Bywa również, że hydroizolacja pierwotna była wykonana wadliwie. Woda i sole powodują większość uszkodzeń strukturalnych substancji budowlanej. Skutkiem zawilgocenia mogą być ciemne plamy, wykwity, odspojenia lub w najgorszym przypadku jej całkowite zniszczenie. Zawilgocony mur ma ponadto szkodliwy wpływ na użytkowników i mieszkańców. Prawidłowa hydroizolacja muru to bardzo ważna kwestia zapobiegająca zawilgoceniom budynku.

Stare i zaniedbane budownictwo w większości wymaga całkowitej renowacji. Dużą wadą starych budownictw jest to, że charakteryzują się dużą utratą ciepła, co przekłada się na bardzo wysokie koszty ogrzewania. W tej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest uszczelnianie budowlane. Każdy budynek traci ciepło, które zamiast zostać w ogrzewanym pomieszczeniu, ulatnia się z niego przez szczeliny. Przenikanie zimnego powietrza do wnętrza budynku można ograniczyć poprzez uszczelnienie budowlane. Do głównych zalet uszczelniania budowlanego należą: dużo niższe koszty ogrzewania, brak przeciągów oraz brak grzyba budowlanego.

Należy mieć na uwadze, że wilgoć również powoduje niekorzystny bilans energetyczny budynku, ponieważ wilgotny materiał szybko się wychładza. Natomiast mostki termiczne wynikające z wadliwej termoizolacji oraz właśnie wilgoci w przegrodach, powodują powstawanie grzyba budowlanego oraz skraplanie się wody na murach, na co wskazuje zjawisko tak zwanego punktu rosy.

Większość problemów w konstrukcji i przegrodach budowlanych ujawnia się właśnie zimą. Niskie temperatury połączone ze słabą  TERMOIZOLACJĄ oraz skorodowaną HYDROIZOLACJĄ pierwotną mogą tworzyć MOSTKI TERMICZNE a nawet powodować PRZEMARZANIE MURU. Wysoka wilgotność powoduje problemy z GRZYBEM BUDOWLANYM oraz korozją materiałów budowlanych. Doskonałą receptą na powyższe problemy jest system SKAMOWALL, który składa się ze specjalnych PŁYT REGULUJĄCYCH WILGOĆ w pomieszczeniach oraz murach. System SKAMOWALL jest również doskonałą TERMOIZOLACJĄ. System izolacji wewnętrznej SkamoWall Basic jest odpowiedzią na powtarzające się problemy związane z wilgocią, pleśnią lub złym klimatem w pomieszczeniu. Możemy wyeliminować te problemy raz na zawsze instalując wszystko w jednym systemie SkamoWall Basic w swoim domu. SYSTEM SAKMOWALL to zarówno TERMOIZOLACJA jak i HYDROIZOLACJA  budynków istniejących. Dodatkowo płyty SKAMOWALL mają właściwości wygłuszające oraz są ognioodporne. Najważniejsze zalety Systemu SKAMOWALL to:

 • Reguluje wilgotności w pomieszczeniach i przegrodach.
 • Zapobiega grzybom budowlanym- wysokie pH uniemożliwia rozwój groźnych dla zdrowia grzybów pleśniowych
 • Termoizolacja- podnosi temperaturę ścian w pomieszczeniu
 • Bezpieczeństwo pożarowe- najwyższa klasa reakcji na ogień- A1
 • Wygłuszanie pomieszczeń
 • Lekki materiał oraz łatwy montaż.

Opisując  problemy z wilgocią i grzybem budowlanym oraz technologie eliminacji tych problemów, należy odnieść się do przyczyn zawilgoceń konstrukcji

„Zapocone budynki puszki” to oczywiście wynik nowoczesnych szczelnych i energooszczędnych technologii. Paradoksalnie ciepły i szczelny budynek może generować problemy z nadmiarem wilgoci  w pomieszczeniach oraz z grzybem budowlanym. Szczelne okna i drzwi, termoizolacje blokujące „oddychanie” budynku powodują często kumulację wilgoci w naszym otoczeniu. Pomocne są oczywiście wszelkie systemy wentylacji oraz częste wietrzenie. Gorzej sprawa wygląda w przypadku budynków wielowiekowych. Konstrukcja „starych” budynków ceglanych nie uwzględnia ich docieplania od zewnątrz. Obecnie uszczelnia się oraz izoluje wszystko i wszędzie. Styropian jako termoizolacja stosowany jest zarówno w starych budynkach jednorodzinnych jak i w kamienicach przedwojennych. Niestety szczelne termoizolacje wytwarzają zjawisko „zapacania się” budynków. Styropian blokuje odparowanie namiaru wilgoci z konstrukcji oraz przegród budowlanych. Z wilgocią w budynkach można poradzić sobie na wiele sposobów. Podstawą jest „odcięcie” wszystkich powodów absorbowania wody przez budynek. Wilgoć kapilarna, naciekowa, skondensowana czy wynikająca z mostków termicznych i punktów rosy musi być wyeliminowana.

Prawidłowa gospodarka wilgocią w pomieszczeniach, zapobiega niszczeniu materiałów wykończenia wnętrz oraz namnażaniu się grzyba budowlanego.

Niedocieplone- zimne oraz wilgotne mury są również powodem nieustannie wzrastającej wilgotności w pomieszczeniach. A woda w murze oraz wilgoć  pomieszczeniach powodują problemy zdrowotne u ludzi oraz przyspieszają korozję materiałów. Prawidłowy poziom wilgotności powietrza to zakres od 45% do 55 %. Niektóre normy wskazują na maksymalnie 60% wilgotności powietrza, ponieważ powyższej tej normy zaczną występować warunki związane z Syndromem Chorego Budynku. Właśnie w definicji „Chorego Budynku” mieści się wiele czynników, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka użytkującego ten budynek. Może być to zapylenie, hałas oraz właśnie wilgoć i grzyb budowlany.  Zbyt wilgotny mikroklimat w pomieszczeniach powoduje butwienie materiałów i nieprzyjemny zapach.  Natomiast praktycznie jedynym powodem namnażania się grzyba budowlanego jest woda w murze i wilgoć w pomieszczeniach, która jest rajem również dla rozwoju pleśni. Na rynku istnieje wiele technologii radzenia sobie z powyższymi problemami. Może to być chemia na grzyba, tynki renowacyjne lub specjalne farby. Osuszanie budynków wspomogą również osuszacze i wentylatory MASTER. W skrajnych przypadkach należy zastosować systemy do osuszania stałego AERIAL. Natomiast w żadnym przypadku niewolno ukrywać czy maskować problemu płytami gips- kartonowymi  zwanymi potocznie Regipsem. Zastosowanie stelażu z płytą powoduje wytworzenie następnej przegrody- pustki, która zablokuje odparowanie wilgoci uwięzionej w murze. Docieplenie tej przestrzeni wełną nic tu nie pomoże. Ta przestrzeń pomiędzy murem a Regipsem po czasie zacznie dosłownie gnić. Należy więc bezwzględnie zastosować materiał paroprzepuszczalny, czyli tak zwany materiał oddychający jakim są PŁYTY SKAMOWALL. Pokrycie muru płytami SKAMOWALL nie blokuje wilgoci w murze, przez co może on oddychać odparowując namiar wilgoci do otoczenia. Jednocześnie płyty absorbują wilgoć z pomieszczeń, regulując poziom wilgotności powietrza do prawidłowego 45%-55%. Ogromną zaletą są też właściwości izolujące Skamowall. Płytami można więc odciąć mostki termiczne lub nawet docieplić cały budynek od wewnątrz. Budynek będzie nadal oddychał a w pomieszczeniach i ścianach nigdy nie pojawi się grzyb budowlany. Materiał użyty do wytworzenia płyty ma również właściwości antygrzybiczne. 

Wskazując na rodzaje pochodzenia wilgoci w przegrodach budowlanych należy wskazać na rodzaje izolacji przeciwwodnych:

Izolacje pionowe - chroniące pionową powierzchnię fundamentów oraz muru przed wodą i wilgocią

Izolacje poziome - chroniące przed przedostawaniem się wilgoci ścianami w górę po przez tak zwane podciąganie kapilarne. Izolacje pionowa i pozioma powinny być ze sobą połączone.

W przypadku kiedy jedna z powyższych izolacji nie spełnia swojej roli, występują problemy z wilgocią i grzybem budowlanym w całym budynku.

Jako, że System Skamowall stosuje się wewnątrz budynku, należy uwzględnić również  możliwość występowania negatywnego naporu wody z gruntu. Należy pamiętać, że wszelkie izolacje muszą mieć charakter ciągły. Mówiąc wprost językiem potocznym, izolacje przeciwwodne nie mogę mieć przerw przez które będzie przenikała woda. Wobec tego podstawą prawidłowej naprawy tak złożonego systemu jakim są hydroizolacje budynków, jest odpowiednie planowanie i profesjonalnie przygotowanie koncepcji uszczelnienia konstrukcji. Skuteczność i trwałość systemu hydroizolacji zależy od różnych czynników. Jednym z najważniejszych jest dobór odpowiedniego systemu uszczelniającego w zależności od rodzaju obciążenia wodą. Tylko prawidłowe zlokalizowanie obciążeń umożliwia trwale działającą izolację przeciwwodną budynku.

Izolacja przeciw wodzie podciąganej kapilarnie- pionowo.

Uwzględniając wszystkie rodzaje pochodzenia wilgoci w konstrukcji, należy mieć na uwadze zjawisko podciągania kapilarnego. Aby zapobiegać podciąganiu wody z gruntu należy stosować odpowiednie izolacje poziome. Przy budowie nowego domu izolację poziomą rozwiniemy po prostu z rolki. Natomiast kiedy dom już stoi to wytworzenie lub odtworzenie izolacji poziomej wtórnej jest kłopotliwe. Jest wiele metod blokowania podciągania kapilarnego. Może to być na przykład tak zwana podcinka metodą PRINZ. Mniej „drastyczne” a zarazem bardzo skuteczne metody to iniekcje grawitacyjne i ciśnieniowe.

W ostatnich dziesięcioleciach iniekcje jako sposób na wykonanie przepony poziomej w istniejącym już murze (wtórnej hydroizolacji poziomej) ugruntowały swoją pozycję. Są to metody efektywne, czyste, a przede wszystkim stosunkowo niedrogie. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest rewolucyjna technologia kremowa od REMMERS.  Wysoki standard użytkowy pomieszczeń piwnicznych można osiągnąć zarówno w starych, jak i nowych budynkach tylko wtedy, gdy zapewniona jest długotrwała ochrona przed wilgocią. Do tego niezbędna jest wysoka jakość stosowanych materiałów, jak również prawidłowe wykonanie uszczelnienia przyziemnej części budynku.

Ochrona konstrukcji budynku przed ciągłym niszczeniem pod wpływem wody jest głównym elementem prac związanych z jego renowacją. Woda - choć niezbędna do życia może być szkodliwa dla budynków i przebywających w nich osób. Wpływ wilgoci wynikający z braku lub uszkodzeń izolacji prowadzi do powszechnie znanych uszkodzeń powłok malarskich, tynków, a w ekstremalnych przypadkach murów i całej konstrukcji. Dbajmy więc o miejsca w których żyjemy i przebywamy sporą cześć swojego życia. Zdrowe i komfortowe warunki użytkowania naszych domów to przecież jeden z priorytetów naszego funkcjonowania. Należy dążyć  wszelkimi siłami do zmiany statusu z „chorych budynków” na „zdrowe budynki”, abyśmy mogli się cieszyć zdrowiem i spokojem ducha jako użytkownicy naszej przestrzeni życiowej.

 • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
 • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
 • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
 • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
 • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
 • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
 • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
 • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.