Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem parkieciarza przed położeniem podłogi jest zmierzenie jej wilgotności. Można to robić na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest badanie wilgotności metodą CM. Jest to to najbardziej popularna metoda mierzenia wilgotności podłoża. Najdokładniejsza metodą jest jednak badanie wago-suszarką. Karbid to nazwa węglika wapnia, który pod wpływem wody wytrąca gaz- acetylen. Ten z kolei wywołuje wzrost ciśnienia w butli, w której mieszamy karbid z jastrychem. Na podstawie wyniku ukazującego się na manometrze przytwierdzonym do pokrywy butli możemy określić stopień wilgotności jastrychu.  Metoda karbidowa CM jest jednym z najbardziej popularnych sposobów przeprowadzenia pomiaru wilgotności materiałów budowlanych miedzy innymi podłoża betonowego. 

Zasada działania wilgotnościomierza karbidowego wykorzystuje wiedzę o procesie rozpadu węglika wapnia, czyli karbidu, w wodzie. W wyniku tej reakcji powstaje gaz (acetylen), który z kolei powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku. Poziom wilgoci odczytuje się bezpośrednio z manometru, który wskazuje wysokość ciśnienia w pojemniku oraz w specjalnych tabelach, które podają wilgotność masową materiału.  

By przeprowadzić pomiar, najpierw do miseczki pobiera się próbkę materiału.  Warstwę wierzchnią odrzucamy. Pobraną z wewnętrznej warstwy próbka rozbijamy młotkiem na drobne kawałki, których szerokość nie powinna przekraczać 2 mm. Tak pokruszony materiał ważymy na wadze ręcznej. Stosunkowo szybko, by nie dopuścić do zmiany wilgotności rozdrobnionej próbki, wkładamy ją  wraz z ampułką karbidu i stalowymi kulkami do stalowej butli zaopatrzonej w manometr. Zamkniętym pojemnikiem należy mocno potrząsnąć, uważając by próbka nie dotknęła manometru. W efekcie stalowe kulki rozbijają ampułkę z karbidem. Powstały w ten sposób gaz (acetylen) powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku. Im większa zawartość wody w próbce, tym ciśnienie jest większe. Jego poziom można odczytać na manometrze, a potem na specjalnych tabelach, sprawdzić odpowiadającą mu wilgotność masową materiału. 

Jaki pomiar wilgoci podkładu jest uznany w Polsce i przez kogo? 

Wyniki pomiarów DNS G-814, G-815, G-820/821/822 w każdej chwili mogą zostać sprawdzone przez pomiar powtórny w tym samym miejscu czy wago-suszarkę. Sam przyrząd od wielu lat funkcjonuje w Niemczech i w ponad 3800, razach uchronił parkieciarzy i nie tylko ich, przed dużymi kosztownymi szkodami, powstałymi w wyniku wilgoci podkładu . W tych okolicznościach DNS G-814/815/G-820/921/822 odpowiadają warunkom "uznanym regułom nowoczesnej techniki budowlanej" (parkieciarskiej). Potwierdzają to sądy w Niemczech, adwokaci od spraw budowlanych, a także uznane Instytuty Rzeczoznawców IFFMeinz; ; Instytut Badania Materiałów Budowlanych MPA -Weimar, ISH-Stuttgart, a w Polsce Instytut Techniki Budowlanej, który nakazuje dokonanie pomiarów podkładów mineralnych metodą elektryczną, przyrządem o dokładności 0,1% wobec wago-suszarki-patrz str.20 Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 2006 rok.

PROSZĘ WYBRAĆ NASZ ODDZIAŁ- ALFABETYCZNIE

tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 504 034 534 Maciej Drzewiński
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel: 509 079 855 Sławek Podgórski
tel. 609 669 914 Tomasz Biesiada
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 720 873 333 Adam Mesjasz
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel: 516649840 Grzegorz Wyleżuch
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 531 607 250 Artur Ostrowicki
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel: 669143180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 509 079 855 Sławek Podgórski
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 608 479 650 Kazimierz Bienek
tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 606985583 Tomasz Plewiński
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 512 505 510 Rafał Lingowski
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 607 974 123 Dawid Niezgoda
tel. 512 302 227 Waldemar Tokarski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 602 743 705 Marcin Bryła
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 502 651 142 Grzegorz Konieczny
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 796 748 333 Paweł Cuprjan
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 607 358 322 Piotr Ruciński
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 669 143 180 Maciej Szkudlarek
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 665 877 969 Personel wypożyczalni
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 606 985 583 Tomasz Plewiński
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 500 620 006 Bartłomiej Andrusiak
tel. 600 377 409 Tomasz Badura
tel. 606 985 583 Tomasz Plewiński
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 600 377 409 Tomasz Badura
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 513 138 987 Daniel Pietkiewicz
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 519 581 082 Grzegorz Czerniawski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 512 302 227 Waldemar Tokarski
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 531 607 250 Artur Ostrowicki
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.