W środowisku domowym - w mieszkaniu, pracy, w urzędach spędzamy ponad 80% swojego życia. Łatwo wiec zrozumieć, że optymalne warunki wewnątrz zamkniętych pomieszczeń maja często dużo większy wpływ na kondycję ludzkiego organizmu niż pogoda, zanieczyszczone powietrze - mówiąc ogólnie - środowisko zewnętrzne. Gdy dom choruje, chorujemy razem z nim. W zanieczyszczonym budynku czujemy się senni, zmęczeni, jest nam duszno, boli nas głowa, mamy problemy z koncentracją, pojawia się alergia oraz astma. Jeśli na niepokojące dolegliwości skarży się wiele osób przebywających w tych samych pomieszczeniach, można podejrzewać, że mamy do czynienia z „syndromem chorego budynku”. Odpowiednia wentylacja to w takiej sytuacji podstawa. 

Bardzo niebezpieczna jest również podwyższona wilgotność pomieszczeń ponieważ optymalny dla człowieka poziom wilgoci to 55%-65%. Zbyt wysoka wilgotność jest również przyczyną powstawania pleśni i grzybów które rozsiewają rakotwórcze zarodniki. Właśnie jednymi z najbardziej aktywnych czynników są czynniki biologiczne - wśród nich grzyby i pleśnie. Niektóre gatunki grzybów, a dokładniej mówiąc produkty ich przemiany materii czyli mykotoksyny zaliczane są do najmocniejszych trucizn naturalnych! I choć przewlekłe i ciężkie schorzenia ludzi łączone były z wilgocią od wielu wieków, temat walki z nią i jej nieodłącznymi towarzyszami - grzybami, podjęty został stosunkowo niedawno. Przyczynkiem do tego stały się opublikowane w latach 60 - tych badania, potwierdzające toksyczny wpływ grzybów i mykotoksyn na organizm człowieka. Świadomość problemu wciąż nie jest jednak na tyle duża, żeby zapobiegać powstawaniu ognisk zapalnych oraz skutecznie je likwidować. Statystyki podają, ze około 10 % mieszkań i domów jest w mniejszym lub większym stopniu zagrzybionych. Walkę z niechcianym domownikiem podejmują jednak tylko nieliczni. Likwidacja miejsc kondensacji wilgoci jest trudna ale nie niemożliwa. Nowoczesne materiały budowlane takie jak systemy renowacyjne, potrafią skutecznie pozbyć się przyczyny problemu.  

Również w Polsce o syndromie chorego budynku nieco więcej mówi się dopiero od niedawna, co nie znaczy wcale, że polscy pracownicy biurowi osobiście nigdy się z nim nie zetknęli. Czterdzieści czy pięćdziesiąt lat temu nikt nie podejrzewał nawet, że chroniczne zapalenia gardła, nawracające wysypki, złe samopoczucie, mogą mieć swoje źródło w mikroklimacie pomieszczeń, w których przebywamy. Od kilkunastu lat, gdy w Polsce powstaje coraz więcej nowoczesnych, budowanych w szybkich, lekkich technologiach, biurowców oraz budynków użyteczności publicznej, coraz więcej osób czuje się w nich źle. Problem dotyczy przede wszystkim biurowców, ale również supermarketów,  Sali kinowych i konferencyjnych, hoteli. 

Na liście Światowej Organizacji Zdrowia oprócz najbardziej powszechnego syndromu chorego budynku znalazła się także tzw. choroba legionistów (wywołana zakażeniem bakterią Legionella bytującą w przewodach wentylacyjnych), gorączka klimatyzacyjna (humidifier fever) oraz choroby nowotworowe, będące następstwem oddziaływania substancji rakotwórczych, takich jak dym tytoniowy, azbest czy radon. Wszystkie te choroby  pojawiają się w następstwie przebywania w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym, dlatego ogólnie nazwano je zespołem chorób związanych z budynkiem (building related illness). Dotychczasowa wiedza pozwala już po części wyróżnić najczęstsze przyczyny doprowadzające do chorób przebywające w budynkach biurowych osoby. Są to: 

czynniki chemiczne (emisja szkodliwych substancji)

zjawiska radiacyjne (w tym także jonizacja powietrza na skutek promieniowania radioaktywnego)

zjawiska elektrostatyczne (w tym także jonizacja powietrza na skutek elektryzacji)

czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie i drobnoustroje)

ograniczona wymiana powietrza wewnętrznego

oddziaływania wibracyjne i hałas

zagrożenia, wynikające ze stylu życia użytkowników.

Jednymi z najbardziej aktywnych czynników są czynniki biologiczne, a wśród nich grzyby i pleśnie. Niektóre gatunki grzybów, a dokładniej mówiąc produkty ich przemiany materii, czyli mykotoksyny, zaliczane są do najmocniejszych trucizn naturalnych. Tymczasem wadliwie zamontowane, stare, a przede wszystkim rzadko czyszczone urządzenia do wentylacji, klimatyzacji czy ogrzewania to wymarzone miejsca dla rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów - bakterii i grzybów. Duże ilości toksycznych substancji emitowanych jest także przez wykładziny podłogowe, dywany, tworzywa sztuczne niezbędne do ich produkcji, meble, kleje, farby, lakiery, nowoczesne materiały budowlane, tkaniny syntetyczne. 

To, czy wymienione wyżej zjawiska są bardzo zagrażające dla zdrowia, czy też mało szkodliwe, zależy od ich natężenia, czasu, jaki człowiek spędza w chorobotwórczym otoczeniu oraz indywidualnych predyspozycji zdrowotnych danej osoby.

PROSZĘ WYBRAĆ NASZ ODDZIAŁ- ALFABETYCZNIE

tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 504 034 534 Maciej Drzewiński
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel: 509 079 855 Sławek Podgórski
tel. 609 669 914 Tomasz Biesiada
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 720 873 333 Adam Mesjasz
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel: 516649840 Grzegorz Wyleżuch
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 531 607 250 Artur Ostrowicki
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel: 669143180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 509 079 855 Sławek Podgórski
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 608 479 650 Kazimierz Bienek
tel. 697 074 024 Sebastian Wronowski
tel. 606985583 Tomasz Plewiński
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 512 505 510 Rafał Lingowski
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 603 152 446 Marcin Frączkiewicz
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 607 974 123 Dawid Niezgoda
tel. 512 302 227 Waldemar Tokarski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 602 743 705 Marcin Bryła
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 502 651 142 Grzegorz Konieczny
tel. 575 100 789 Karol Stankiewicz
tel. 796 748 333 Paweł Cuprjan
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 607 358 322 Piotr Ruciński
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 669 143 180 Maciej Szkudlarek
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 665 877 969 Personel wypożyczalni
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 606 985 583 Tomasz Plewiński
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 500 620 006 Bartłomiej Andrusiak
tel. 600 377 409 Tomasz Badura
tel. 606 985 583 Tomasz Plewiński
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 885 108 208 Krzysztof Bajor
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 602 174 908 Jacek Szyszkowski
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 508 800 195 Krzysztof Halwa
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 693 631 975 Ireneusz Wasilewski
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 600 377 409 Tomasz Badura
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 513 138 987 Daniel Pietkiewicz
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 506 197 413 Tomasz Sztyk
tel. 519 581 082 Grzegorz Czerniawski
tel. 669 143 180 Michał Sokołowski
tel. 505 447 448 Rober Landowski
tel. 574 505 353 Paweł Cuprjan
tel. 512 302 227 Waldemar Tokarski
tel. 517 381 209 Rafał Kujawa
tel. 696 272 305 Krystian Kornecki
tel. 531 607 250 Artur Ostrowicki
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
tel. 609669914 Tomasz Biesiada
tel. 506 583 801 Andrzej Gamrot
  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.