Wszelkie plagi insektów w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy są odwieczną zmorą ludzi. Wytępienie jakiegokolwiek rodzaju insektów jest bardzo trudne. Są to żyjątka potrafiące unikać zagrożeń wynikających z potrzeby ich likwidacji. Wszelkie stosowane metody dezynsekcji są mniej lub bardziej skuteczne. Na rynku dezynsekcji oferuje się na przykład zamgławianie, ozonowanie czy nowatorską metodę Ekologicznej Dezynsekcji Termicznej EKO MASTER. Wykazując wyższość metody Dezynsekcji Termicznej EKO MASTER należy zauważyć, że nie stosujemy tu niebezpiecznej dla życia i zdrowia chemii lub gazu jakim jest Ozon.  Każda z tych metod ma swoich zwolenników. Przy wyborze metody usuwania insektów należy się kierować wieloma względami. Przede wszystkim skutecznością, czasem ekspozycji oraz bezpieczeństwem ludzi i zwierząt. 

Właśnie metoda Ekologicznej Dezynfekcji Termicznej EKO MASTER wykazuje wszystkie pozytywne cechy skutecznej, szybkiej i bezpiecznej likwidacji insektów.

Przy zastosowaniu metody termicznej nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznej dla zdrowia i życia chemii tak jak w przypadku zamgławiania. Ciepło urządzenia dociera wszędzie do każdego zakamarka budynku. A właśnie to ciepło jest głównym czynnikiem likwidującym insekty. Insekty to istoty żywe składające się z wody i białek. Efektem dłuższego działania wysokiej temperatury na insekty jest ich wysychanie oraz ścinanie się białka. Dotyczy to zarówno osobników dorosłych jak również jaj złożonych w naszych domach. 

Zapraszamy więc do skorzystania z bezpiecznej, ekologicznej i szybkiej metody dezynsekcji termicznej EKO MASTER.

  • Kompleksowo osuszamy budynki i mury.
  • Wypożyczamy osuszacze oraz wentylatory.
  • Ozonujemy i dezynfekujemy pomieszczenia.
  • Zobrazujemy wilgoć i wyszukamy mostki termiczne.
  • Wykonujemy pomiary specjalistycznym sprzętem.
  • Usuwamy pleśnie i grzyby budowlane.
  • Odtwarzamy izolacje metodą Iniekcji
  • Wykonujemy opinie dla firm Ubezpieczeniowych.